გამოიწერეთ ახლა მთელი მსოფლიოს სტუდენტებისა და ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის განკუთვნილ ელექტრონულ სწავლებაზე წვდომის მისაღებად. BMJ Learning აწვდის მაღალი ხარისხის, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ უწყვეტ სამედიცინო განათლებას, რომელიც ფარავს კლინიკურ საკითხებს, პროფესიულ უნარებსა და კარიერის განვითარებას

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული წვდომა, ინტერაქტიული სწავლების მოდულები

მუდმივად განაახლეთ თქვენი ცოდნა საუკეთესო პრაქტიკასთან ერთად

იხილეთ მულტიმედიური მოდულები, რომლებიც დაგეხმარებათ სიმულირებულ სიტუაციებში

დაგეგმეთ და აწარმოეთ ონლაინ სწავლა BMJ პორტფელით

ამობეჭდეთ ან ჩამოტვირთეთ სერტიფიკატები, როგორც მიღებული ცოდნის მტკიცებულება

რესურსები შეფასებისა და რევალიდაციისთვის