აკრედიტაცია

ვებ-გვერდზე BMJ Learning მოდულები გადიან შემოწმებას, მიმდინარე მდგომარეობამდე და ფაქტებზე დაყრდნობით. ასე რომ ისინი აკრედიტირებულია კოლეჯების, ასოციაციების და უფლებამოსილი ორგანოების მიერ მთელი მსოფლიოდან.

სასწავლო მოდულის დასრულების შემდეგ სერტიფიკატის ამობეჭდვისა ან შენახვისას შეგიძლიათ აირჩიოთ აკრედიტაციის ორგანიზაცია, რომელიც დაამოწმებს თქვენს სერტიფიკატს. ეს დაადასტურებს, რომ თქვენს შეესაბამებით CPD/CME მოთხოვნებს.

თუ თქვენი ადგილობრივი კოლეჯი ან ასოციაცია არ არის ქვემოთ ჩამოთვლილი, გთხოვთ დაუკავშირდეთ მას და სთხოვოთ გაიარონ აკრედიტაცია ვებ-გვერდზე BMJ Learning. ასევე, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მონაცემები this page  მეშვეობით და ჩვენ დაუკავშირდებით მას და ვთხოვთ CME/CPD აკრედიტაციას.

 

ალბანეთი

უწყვეტი განათლების ეროვნული ცენტრი

უწყვეტი განათლების ეროვნული ცენტრი აღიარებს ყველა კრედიტს, რომელიც მიღებულია BMJ-სგან.

 

ავსტრალია

გთხოვთ დააჭიროთ ბმულს, რათა იხილოთ a ავსტრალიაში აკრედიტირებული ორგანიზაციების სრული სია. აირჩიეთ ორგანიზაცია ქვემოთ მოცემული სიიდან.

ავსტრალიის ზოგადი პროფილის ექიმების სამეფო კოლეჯი

RACGP QI&CPD პროგრამის მონაწილეებს შეუძლიათ მიიღონ ორი ქულა ერთი საათისათვის BMJ Learning დასრულებისათვის ‘Self Recorded Activities’ კატეგორიაში (სრულდება 20 ქულით ყოველ სამწლიან პერიოდში და შეიძლება მოთხოვნილ იქნას როდესაც დაასრულებთ აქტივობის 10 საათს).

ავსტრალიის ექიმებით სამეფო კოლეჯი

RACP ჩემი CPD პროგრამის მონაწილეებს შეუძლიათ მიიღონ ერთი კრედიტი ერთი საათისათვის BMJ Learning მოდულის დასრულებისათვის ნაწილში 'კატეგორია 6 - სხვა სასწავლო აქტივობა’ (მაქსიმუმ 50 კრედიტი წელიწადში).

 

ბანგლადეში

ბანგლადეშის შინაგანი მედიცინის საზოგადოება

ბანგლადეშის შინაგანი მედიცინის საზოგადოება აკრედიტირებულია ვებ-გვერდზე BMJ Learning CPD აკრედიტაციის მიზნით.

 

ბარბადოსი

ბარბადოსის სამედიცინო საბჭო

BMJ Learning მოდულები აკრედიტირებულია ბარბადოსის სამედიცინო საბჭოს მიერ.

 

ბრაზილია

SBMFCSociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

SBMFC აღიარებს BMJ სწავლას როგორც აკრედიტაციას უწყვეტი განათლების განვითარების მიზნით. ამრიგად, ჯანდაცვის პროფესიონალებს და სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კრედიტები ვებ-გვერდზე BMJ Learning თავისი აქტივობისათვის. 

UPEUniversidade de Pernambuco

Universidade de Pernambuco აღიარებს BMJ სწავლას როგორც აკრედიტაციას უწყვეტი განათლების განვითარების მიზნით. ამრიგად, ჯანდაცვის პროფესიონალებს და სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კრედიტები ვებ-გვერდზე BMJ Learning თავისი აქტივობისათვის.&.

 

ჩინეთი

გუანჩჟოუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და ოჯახის დაგეგმვის კომისია

AscofameVirtualBMJ Learning აკრედიტირებულია ჩინეთში გუანჩჟოუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და ოჯახის დაგეგმვის კომისიის მიერ.

 

კოლუმბია

AscofameVirtual

AscofameVirtualAscofameVirtual წარმოადგენს მოდელს ICT-ს მეშვეობით პროფესიუილი უნარ-ჩვევების ხარისხის სერტიფიკაციის შემუშავებისა და მართვისათვის, რომელიც შეიცავს კოლუმბიის სამედიცინო სკოლების ასოციაციის, ASCOFAME-ს მიერ განხორციელებულ უწყვეტი პროფესიული განვითარების აქტივობებს, უშუალოდ ან თანამშრომლობით სამედიცინო სკოლებთან, და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მაღალი აკადემიური და სამეცნიერო დონეზე ცნობების შემუშავებისა და გავრცელებისათვის, და კოლუმბიის სხვა ორგანიზაციებსა და სამეცნიერო საზოგადოებების მიერ. ASCOFAME აერთიანებს 46 სამედიცინო სკოლას ქვეყანაში და უზრუნველყოფს კოლუმბიის სამედიცინო განათლების ხარისხის 1959 წლიდან.

აქ მოცემული უწყვეტი პროფესიული განვითარების აქტივობების მიზანია ექიმისათვის თავისუფალი recerticación პროგრამის მიწოდება, რომელიც დაფუძნებულია კრედიტების შემდეგ სისტემაზე: შეფასებული კითხვის 48 საათი უდრის ერთ კრედიტს. ნებაყოფლობითი პროფესიული რესერტიფიკაციის არჩევისათვის უნდა აჩვენოთ სულ მცურე 5 კრედიტი წელიწადში.

 

ევროპა

ავსტრიის ექიმების აკადემია

österreichische akademie der ärzteთუ ავსტრიის ექიმებს გააჩნიათ BMJ Learning მოდულებში მონაწილეობის დასტური, მათ შეუძლიათ მიიღონ დოკუმენტი ავსტრიის სამედიცინო პალატაში. სამედიცინო პალატამ უნდა დააზუსტოს შეესაბამება თუ არა მოთხოვნა მის სისტემას, შემთხვევის წარმოშობის დროს.

კარდიოლოგიაში აკრედიტაციის ევროპის საბჭო

EBACკარდიოლოგიასთან დაკავშირებით BMJ Learning-ში გამოქვეყნებული მოდულები აკრედიტირებულია კარდიოლოგიაში აკრედიტაციის ევროპის საბჭოს მიერ (EBAC).

2005 წლის იანვრიდან გამოქვეყნებული ყველა სასწავლო სტატის გულის შესახებ წარდგენილ იქნა EBAC-ს მიერ აკრედიტაციისათვის ექსტერნით CME-ს ერთი საათისათვის.

EBAC კრედიტები შეიძლება კონვერტირებულ იქნას AMA PRA კატეგორიის 1 CME კრედიტზე, და ასევე აღიარდება ეროვნული აკრედიტაციის ყველა ორგანოს მიერ ევროპაში.

ზოგადი პროფილის ექიმების ასოციაცია დანიაში

BMJ Learning და BMJ Best Practice შეესაბამებიან დანიის CPD რამბურსირების კრიტერიუმებს. როგორც მომხმარებელს, თქვენ შეგიძლიათ წარადგინოთ განცხადება ინდივიდუალური საფუძველით რამბურსირებისათვის კონტენტთან წვდომის მირების შემდეგ. კონტაქტი: euf.plo@dadl.dk

ირლანიდიის პოსტ-დიპლომური სამედიცინო სწავლების ორგანოების ფორუმი

ექიმებისათვის, რომელთაც სურთ გააკეთონ მათი საქმიანობის ჩაწერა ონლაინ სწავლების საიტებზე, რეკომენდირებულია, რომ მათი საქმიანობა შეესაბამებოდეს შემდეგ კრიტერიუმებს :

 • აქტივობა უზრუნველყოფილია ზოგიერთი ტიპის სასწავლო ზემოქმედებას ან თვითშეფასებას (BMJ Learning მოდულების დაახლოების სამი სემესტრი მოიცავს ტესტს, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენი მოდულები „წაკითხვა, გააზრდება, პასუხის გაცემა“ -არა. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მოდულის ტიპი მოდულის საწყის გვერდზე, ან ძიების შედეგებში )
 • აქტივობის მმიზნებში აღწერილია ის, რაც შეიძლება ისწავლონ ან მიაღწიონ მონაწილეებმა აქტივობაში მონაწილეობით
 • ვებ-გვერდზე მოცემულია შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული წყაროები შემდგომი შესწავლისათვის და კონკრეტული აქტივობის თემების დამატებასა და დაზუსტებისათვის
 • პრაქტიკოსი ექიმები უზრუნველყოფენ დადასტურებას აქტივობის და/ან დასრულების შესახებ, მაგალითად, მოდულის დასრულების სერტიფიკატს.

როდესაც ონლაინ აქტივობა შეესაბამება ზემოთ მითითებულ კრიტერიუმებს, ექიმის მიერ CPD მოთხოვნა იქნება მიღებული .

Continuing Medical Education Commission of Health Care Professionals of the Comunidad de Madrid

ჯანდაცვის პროფესიონალების მადრიდის საზოგადოების უწყვეტი სამედიცინო განათლების კომისია

მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ ორ მოდულს უკვე გააჩნია აკრედიტაცია ჯანდაცვის პროფესიონალების მადრიდის საზოგადოების უწყვეტი განათლების კომისიისაგან :

UCMLa Universidad Complutense de Madrid

BMJ Learning მოხარულია განავითაროს ურთიერთობები მადრიდის კომპლუტენსის უნივერსიტეტთან და ითანამშრომლოს მასთან ესპანეთში BMJ Learning მოდულების აკრედიტაციისათვის.

ევროპის მედიცინის სპეციალისტების კავშირი (CME-თვის ევროპის აკრედიტაციის საბჭოს მეშვეობით)

Union of European Medical Specialistsშემდეგი მოდულები დამოწმებულია CPD სქემისაგან ევროპის აკრედიტაციის საბჭოს მიერ CME-თვის.

ლანკასტერის უნივერსიტეტი

University of Lancasterთქვენი სწავლა ქვემოთ ჩამოთვლილი მოდულებისა და თქვენი გამოცილებიდან გამომდინარე შეიძლება განხილულ იქნას უნივერსიტეტის მიერ’s გაიარეთ წინასწარი სწავლების პროცედურების აკრედიტაცია და შეიძლება მიიღოთ ზოგიერთი მოწინავე დაჯილდოვება სამედიცინო ხელმძღვანელობის მაგისტრის .  სახელმძღვანელო პრინციპების გასაგებად დაუკავშირდით უნივერსიტეტს.

ხელმძღვანელობა მედიცინაში
კლინიკური ხელმძღვანელობა და ეფექტური ცვლილებები
როგორ შევაფასოთ სწავლის საჭიროება
ცვლილებების მენეჯმენტის შესავალი
ლიდერობა: წამყვანი ჯანდაცვის სერვისები რთულ პირობებში
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - სამედიცინო დახმარების ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესობის მოდელის გამოყენებით
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - ჩარევის დიზაინი
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - ურთიერთობა დაიტერესებულ პირებთან
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - პაციენტის უსაფრთხოების შესავალი
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - განსაზღვრა
მასწავლებლების მცირე ჯგუფები: სახელმძღვანელოს თარიღისათვის
ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში - სისტემები
აქტივობის ხარისხის ამაღლება შეფასებასა და რეატესტაციისათვის გაერთიანებულ სამეფოში
ხარისხი: ეფექტური ცვლილების განსაზღვრით

 

ლიტვა

ლიტვის ოჯახის ექიმების კოლეჯი

>ლიტვის ოჯახის ექიმების კოლეჯი აკრედიტირებულია BMJ Learning მიერ CPD-ს მიზნით.

 

ნიდერლანდები

ნიდერლანდების შინაგანი მედიცინის ასოციაცია

NIVნიდერლანდების შინაგანი მედიცინის ასოციაციამ მოახდინა BMJ Learning აკრედიტირება. ეს ნიშნავს, რომ ჰოლანდიელ შინაგანი მედიცინის სპეციალისტებს შეუძლიათ გადმოიწერონ ამ ონლაინ სწავლების თავისი სერტიფიკატები (ან სხვა დამადასტურებელი საბუტები, რომ წარმატებით დაასრულეს სწავლა) მათი პირადი დოსიესათვის. ერთი საათი უდრის სწავლის 1 კრედიტს.

 

Fiji

FCGPფიჯის ზოგადი პროფილის ექიმების კოლეჯი

BMJ Learning აკრედიტირებულია the  ფიჯის ზოგადი პროფილის ექიმების კოლეჯის მიერ. 

 

ჰონგ-კონგი

Hong Kong Medical Associationჰონგ-კონგის სამედიცინო ასოციაცია

შეგიძლიათ გამოიყენოთ CME ქულები ჰონგ-კონგის სამედიცინო ასოციაციისათვის მოდულის დასრულების შემდეგ და მიიღოთ თქვენი სერტიფიკატი. CME ქულების მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დამატებითი საბუთები ელ. ფოსტაზე cme@hkma.org:

 • Filled აპლიკაციის ფორმა (თანდართულია)
 • მოდულის author’s ინფორმაცია
 • სერტიფიკატი მინიჭებულია
 • მოდულის სწავლის შედეგები

 

ინდოეთი

Delhi Medical Councilდელის სამედიცინო საბჭო

დელის სამედიცინო საბჭო აღიარებს BMJ Learning როგორც აკრედიტირებულს უწყვეტი სამედიცინო განათლების (CME)/უწყვეტი პროფესიული განვითარების (CPD) მიზნებისათვის. ექიმებს შეუძლიათ მოითხოვონ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კრედიტების მათი აქტივობისათვის პორტალზე BMJ Learning.

 

ირანი

ირანის შინაგანი მედიცინის საზოგადოება

ირანის შინაგანი მედიცინის საზოგადოების მიერ აკრედიტირებულია BMJ Learning CPD მიზნით.

 

ბაჰრეინის სამეფო

ბაჰრეინის თავდაცვის ძალების სამხედრო ჰოსპიტალი

Bahrain Defence Force Hospitalბაჰრეინის თავდაცვის ძალების სამხედრო ჰოსპიტალი, ბაჰრეინის თავდაცვის სამინისტროს სახით, აღიარებს BMJ Learning როგორც აკრედიტირებულს უწყვეტი სამედიცინო განათლების (CME)/უწყვეტი პროფესიული განვითარების (CPD) მიზნით ბაჰრეინის თავდაცვის ძალებში. ჯანდაცვის სპეციალისტებს შეუიძლიათ მოითხოვონ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კრედიტები პორტალზე BMJ Learning აქტივობისათვის. ერთი მოდულის დასრულება განიხილება როგორც ერთი კრედიტი ან სწავლის ერთი საათი.

 

ბუტანის სამეფო

ბუტანის მედიცინის და ჯანდაცვის საბჭო

Bhutan Medical and Health Councilბუტანის მედიცინის და ჯანდაცვის საბჭო ს მიერ ოფიციალურად აკრედიტირებულია ყველა BMJ Learning ონლაინ მოდული უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნებისათვის. >ბუტანის მედიცინის და ჯანდაცვის საბჭო ღებულობს BMJ Learning-ის მიერ წარმოდგენილ CME კრედიტებს ბუტანის მედიცინის და ჯანდაცვის საბჭოს ყველა დარეგისტრირებულ წევრთან მიმართებაში მათი რეგისტრაციის განახლებისათვის.

 

ნეპალი

ნეპალის ზოგადი პროფილის ექიმების ასოციაცია

BMJ Learning მოდულები ეხლა უკვე აკრედიტირებულია ნეპალის ზპგადი პროფილის ექიმების ასოციაციის მიერ.

 

ახალი ზელანდია

გადადით ბმულზე, რათა იხილოთ a ახალ ზელანდიაში აკრედიტირებული ორგანიზაციების სრული სია . Selected organisations are listed below.

ახალი ზელანდიის ზოგადი პროფილის ექიმების სამეფო კოლეჯი

Royal New Zealand College of General Practitioners>ახალი ზელანდიის ზოგადი პროფილის ექიმების სამეფო კოლეჯი წარმოადგენს პროფესიულ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ზოგადი პროფილის ექიმებისა და სასოფლო ზოგადი საავადმყოფოების მომზადებასა და უწყევტ პროფესიიულ განვითარებას, და ასევე ადგენს სტანდარტებს ზოგადი პროფილის ექიმებისათვის.

 

ნიგერია

აბიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა

Abia State University Medical School

 

ნორვეგია

ნორვეგიის შინაგანი მედიცინის საზოგადოება

ნორვეგიის შინაგანი მედიცინოს საზოგადოების მიერ აკრედიტირებულია BMJ Learnng CPD მიზნებისათვის.

 

ომანი

ომანის სამედიცინო სპეციალისტების საბჭო

 

Oman Medical Specialty Boardმოსწავლეებს შეუძლიათ მოითხოვონ შემდეგი CPD ქულების თითოეული დასრულებული მოდულისათვის:

 • ინტერაქტიიული ავადმყოფობის ისტორიები: 0.5 კრედიტი კატეგორიაში II
 • დროულად: 0.25 კრედიტი კატეგორიაში II
 • წაკითხვა, გააზრება, პასუხის გაცემა: 0.25 კრედიტი კატეგორიაში II
 • MCQs: 0.25 კრედიტი კატეგორიაში II.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეზიდენტებსა და სტაჟიორებს არ შეუძლიათ CPD ქულების მოთხოვნა.

 

პაკისტანი

პაკისტანის ოჯახის ექიმების საზოგადოება

BMJ Learning მოდულებუ უკვე აკრედიტირებულია პაკისტანის ოჯახის ექიმების საზოგადოების მიერ.

 

კატარი

ჯანდაცვის უმაღლესი საბჭო

SCHჯანდაცვის უმაღლესი საბჭო, კატარის პრაქტიკოს ექიმების საბჭოს აკრედიტაციის დეპარტამენტის სახით, აღიარებს BMJ Learning-ის მიერ გაცემულ უწყვეტი სამედიცინო განათლების (CME)/უწყვეტი სამედიცინო განვითარების (CPD) მოდულებს როგორც II კატეგორიის თვითსწავლების აქტივობას კატარის სახელმწიფოში. კატარში ჯანდაცვის სპეციალისტებს შეუძლიათ მოითხოვონ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კრედიტები BMJ Learning აქტივობისათვის, რომელიც გამოითვლება როგორც 1 კრედიტი 1 საათისათვის (ორგანიზაციის კოდი OP-02).

ერაყის რესპუბლიკა

Iraqi Ministry of Health

ერაყის ჯანდაცვის სამინისტრო

სიხარულით გაცნობებთ, რომ ერაყის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ აკრედიტირებულია BMJ Learning CME-ს მიზნებისათვის. ერთი მოდული უდრის ერთ საათს ან ერთ კრედიტს.

 

სინგაპურის რესპუბლიკა

SMCსინგაპურის სამედიცინო საბჭო

BMJ Learning-ში მონაწილე ექიმებს შეუძლიათ თავად წარმოადგინონ მოთხოვნა კატეგორიაზე 3B  სინგაპურის სამედიცინო საბჭოში  ონლაინ სისტემა. http://www.smc.gov.sg


სამხრეთ აფრიკა

სამხრეთ აფრიკის მედიცინის კოლეჯი

CMSAსამხრეთ აფრიკის მედიცინის კოლეჯი დაარსებული და რეგისტრირებულის 1955 წლიდან როგორც არაკომერციიული კომპანია. ის წარმოადგენს სამხრეთ აფრიკაში სამედიცინო დახმარების ხარისხის დამცველს და მთელს მსოფლიოში უნიკალურია, ვინაიდან მოიცავს მასში შემავალ 28 კოლეჯს, რომლებიც წარმოადგენენ მედიცინის და სტომატოლოგიის ყველა დისციპლინას. სამხრეთ აფრიკის მედიცინის კოლეჯს გააჩნია უნიკალური სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ყველა სამედიცინო და სტომატოლოგიურ სპეციალობას ერთ სტრუქტურაში, მას გააჩნია პოტენციალისამედიცინო განათლების და სამედიცინო პროფესიონალიზმის ასპექტების ხელშეწყობისათვის, რაც საერთოა ყველა დისციპლინისათვის.

 

ქუვეითის სახელმწიფო

ქუვეითის სამედიცინო სპეციალიზაციის ინსტიტუტი

Kuwait Institute for Medical Specializationქუვეითის სახელმწიფოს ჯანდაცვის სამინისტროს ქუვეითის სამედიცინო სპეციალიზაციის ინსტიტუტი - ეს არის ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია ქუვეიტში ექიმების და სხვა სამედიცინო მუშაკების პოსტდიპლომური მომზადების ყველა ასპექტის ორგანიზებაზე. ქუვეითის მომხმარებლებს შეიძლიათ მოითხოვონ ერთი საათი ან ერთი კრედიტი დასრულებული სწავლის თითოეული საათისათვის.

 

შვეიცარია

შვეიცარიის ზოგადი შინაგანი მედიცინის საზოგადოება

შვეიცარიის ზოგადი შინაგანი მედიცინის საზოგადოების მიერ აკრედიტირებულია BMJ Learning CPD-ს მიზნებისათვის.

 

ტრინიდადი & ტობაგო  

TTMAტრინიდადი & ტობაგოს სამედიცინო ასოციაციის მიერ აკრედიტირებულია BMJ Learning. 

 

თურქეთი

TMAთურქეთის სამედიცინო ასოციაცია აღიარებს BMJ Learning როგორც აკრედიტირებულს უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნებისათვის. ექიმებს შეუძლიათ მოითხოვონ უწყვეტი პროფესიიული განვითარების კრედიტები პორტალზე BMJ Learning აქტივობისათვის.

თქვენი კრედიტების მიღებისათვის, BMJ Learning სერტიფიკატები უნდა წარადგინოთ თურქეთის სამედიცინო ასოციაციაში.

 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები

დუბაის ჯანდაცვის უფლებამოსილი ორგანო

Dubai Health Authorityდუბაის ჯანდაცვის უფლებამოსილი ორგანოს მიზანია ხელმისაწვდომი, ეფექტური და კომპლექსური ჯანდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, და ასევე სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება საამიროებში. მისი მისიაა- სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მხარდაჭერა და ამ მომსახურების გაუმჯობესება, მოქალაქეთა, რეზიდენტთა და სტუმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, და ასევე დინამიური, ეფექტური და ინოვაციური ჯანდაცვის სექტორის ზედამხედველობა.

 

ჯანდაცვის ორგანო - აბუ-დაბი (HAAD)

აბუ-დაბის ჯანდაცვის უფლებამოსილი ორგანოს თანახმად (HAAD), the დუბაის ჯანდაცვის უფლებამოსილი ორგანო აკრედიტაციის სისტემას აღიარებს და ითვლება აბუ-დაბის ჯანდაცვის უფლებამოსილი ორგანოს ეკვივალენტად. ამიტომ CME მონაწილეებს “, რომლებიც აკრედიტირებულნი არიან მათგან ერთის მიერ, შეუძლიათ მოითხოვონ CE 1 კატეგორიის კრედიტი, ისევე, როგორც აბუ-დაბის ჯანდაცვის ორგანოს მიერ აკრედიტირებულ ღონისძიებაში მონაწილეობისას.”