პარტნიორობა

BMJ Learning-ის მიერ შექმნილია ამოქმედებული მოდულები 50-ზე მეტი ორგანიზაციისათვის, მათ შორის რამოდენიმე ჩამოთვლილია ქვემოთ. მაგალითად, ჩვენს მიერ შექმნილია 35-ზე მეტი მოდული კომპანიისათვის NICE სამედიცინო პროფესიის სახელმძღვანელო პრინციპების გავრცელების საკომუნიკაციო პროგრამის ფარგლებში.

 • BMA
 • სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესობის პარტნიორობა
 • სიმსუქნის სამთავრობოშორისი უწყება
 • ჯანდაცვის დეპარტამენტი
 • ჯანდაცვის სააგენტო
 • ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ლაბორატორია
 • ლიმფედემის მხარდაჭერის ქსელი
 • პაციენტების უსაფრთხოების ეროვნული სააგენტო
 • NICE
 • პარკინსონის დაავადების საზოგადოება
 • დიდი ბრიტანეთის სკრინინგის ეროვნული საბჭო