• ვიდეო
  • JIT

30 minutes

GPs,GP trainees,Foundation doctors....

ფიზიკური აქტივობის სარგებლობა ჯანმრთელობისათვის: დიაბეტი

ამ მოდულში განხილულია ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობა და ეფექტიანობა დიაბეტის პრევენციასა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაში, და, ასევე, თუ როგორ უნდა ვურჩიოთ პაციენტებს. თან ახლავს მულტიმედია ვიდეო.

სწავლების შედეგები

ამ მოდულის დასრულების შემდეგ თქვენ უნდა იცოდეთ:

  • ფიზიკური აქტივობის მეშვეობით როგორ შეიძლება დიაბეტის პრევენცია ან დაწყების გადავადება
  • რამდენად მნიშვნელოვანია დიაბეტის მკურნალობაში ფიზიკური აქტივობა
  • როგორ გავუწიოთ დიაბეტის მქონე პაციენტს რეკომენდაცია ფიზიკური აქტივობის შესახებ

ავტორები:

ვილიამ ბერდი

რეცენზირებულია ___-ის მეირ:

რიკი შამჯი

ბოლო განახლება

22 Oct 2014

თარგმანის თარიღი

11 Apr 2018

აკრედიტაცია

აკრედიტირების ორგანიზაცია კრედიტი აკრედიტირების მტკიცებულება
ASCOFAME 0:30 საათები BMJ Learning has assigned half an hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Austrian Academy of Physicians 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bhutan Medical and Health Council 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Karnataka Medical Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim 30 minutes or 0.5 credit per half an hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 კრედიტი, 1:00 საათი This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.25 კრედიტები The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.25 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 0:30 საათები The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
Swiss Society of General Internal Medicine 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Swiss Society of General Internal Medicine has accredited BMJ Learning for the purpose of CPD.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 კრედიტი, 1:00 საათი This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 კრედიტი, 1:00 საათი This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 კრედიტები, 1:00 საათი The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 კრედიტი, 1:00 საათი University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
ფიზიკური აქტივობის სარგებლობა ჯანმრთელობისათვის: დიაბეტი Rated 5/5 based on 2 customer reviews