• ვიდეო
  • ICH

1 hour

Foundation doctors,Other healthcare professionals

აივ: მითითებები მკურნალობის შესახებ; მკურნალობის გვერდითი მოვლენები - ჩელსის და ვესტმინსტერის საავადმყოფოსთან ერთად

შემთხვევების ინტერაქტიული ანამნეზების საშუალებით შეისწავლეთ, თუ როგორ ამოიცნოთ მედიკამენტების კლასების ძირითადი გვერდითი მოვლენები, რომლებიც უკავშირდება 5 მთავარი ანტირეტროვირუსული კლასის პრეპარატებს. ვიდეოს თანხლებით.

სწავლების შედეგები

მოდულის დასრულების შემდგომ თქვენ შეგეძლებათ:

  • ამოიცნოთ მედიკამენტების კლასების ძირითადი გვერდითი მოვლენები, რომლებიც უკავშირდება 5 მთავარი ანტირეტროვირუსული კლასის პრეპარატებს.
  • ამოიცნოთ მედიკამენტების ხშირად გამოვლენილი ურთიერთქმედებები
  • ამოიცნოთ წინაღობები, რომლებიც აფერხებს ეფექტურ მკურნალობას
  • გათვალისწინება, რომ პაციენტის განათლება და ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია აივ ინფექციის მართვისას.

აღნიშნული მოდული განახლების პროცესშია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აივ მკურნალობის ბოლოდროინდელ სიახლეებს არ მოიცავს.

დაწერილია ___-ის მიერ:

Anna Ellis

ავტორები:

 Georgia Woodfield,  Brian Gazzard, Mark Nelson

რეცენზირებულია ___-ის მეირ:

 Chloe Orkin, Ranjababu Kulasegaram

ბოლო განახლება

17 Dec 2014

თარგმანის თარიღი

23 Sep 2016

აკრედიტაცია

აკრედიტირების ორგანიზაცია კრედიტი აკრედიტირების მტკიცებულება
ASCOFAME 1:00 საათი BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 კრედიტი, 1:00 საათი ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Oman Medical Specialty Board 0.5 კრედიტები The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 საათი The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
Swiss Society of General Internal Medicine 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Swiss Society of General Internal Medicine has accredited BMJ Learning for the purpose of CPD.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 კრედიტი, 1:00 საათი RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 კრედიტები, 1:00 საათი The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 კრედიტი, 1:00 საათი This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
University of Health Sciences Lahore 1 კრედიტი, 1:00 საათი University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
აივ: მითითებები მკურნალობის შესახებ; მკურნალობის გვერდითი მოვლენები - ჩელსის და ვესტმინსტერის საავადმყოფოსთან ერთად Rated 5/5 based on 1 customer reviews