• video
  • RRR

10 minutes

GPs,GP trainees

Mẹo nhanh: mắt đỏ- Đã lưu [?]

Hướng dẫn thực hành cách hiểu rõ bảy bước đánh giá một bệnh nhân có mắt đỏ

Kết quả học tập

Khi hoàn tất mô-đun này, bạn cần biết:

  • Bảy bước đánh giá mắt đỏ khi chăm sóc ban đầu
  • Bệnh nhân có mắt đỏ đau một bên kèm theo thị lực giảm là ưu tiên và cần chuyển gấp sang chuyên khoa
  • Khi nào cần chuyển lên tuyến trên/ khám chuyên khoa.

Viết bởi:

Các biên tập viên chương trình học lâm sàng của BMJ Learning

Người đóng góp:

Laura Crawley

Bình duyệt bởi:

Sarah Maling

Cập nhật lần cuối

05 Sep 2014

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 0:10 giờ BMJ Learning has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Austrian Academy of Physicians 0:10 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Karnataka Medical Council 0:10 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 0:10 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim 10 minutes credit of learning completed
Royal Australasian College of Physicians 0:10 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0:10 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Mẹo nhanh: mắt đỏ Rated 5/5 based on 1 customer reviews