• ELU

30 phút

Bác sĩ tập sự,Các học viên y khoa

Các biểu hiện khi nhập viện: hạ thân nhiệt - Đã lưu [?]

Một mô-đun theo ca bệnh dành cho các học viên chuyên ngành nội khoa về cách đánh giá và kiểm soát bệnh nhân nhập viện bị hạ thân nhiệt

Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất mô-đun này, bạn sẽ biết:

  • Các nguyên nhân gây hạ thân nhiệt
  • Các biện pháp kiểm soát hạ thân nhiệt ban đầu
  • Những rối loạn do hạ thân nhiệt gây ra bao gồm diễn giải kết quả ECG và xét nghiệm máu
  • Cách kiểm soát hạ thân nhiệt cấp cứu theo hướng dẫn hỗ trợ duy trì sự sống nâng cao (ALS)
  • Cách theo dõi bệnh nhân phù hợp.

Viết bởi:

Elora Mukherjee

Bình duyệt bởi:

Elliot Epstein

Cập nhật lần cuối

04 Dec 2015

Ngày dịch thuật

21 Nov 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Các biểu hiện khi nhập viện: hạ thân nhiệt Rated -1/5 based on 0 customer reviews