• ELU

1 giờ

Bác sĩ đa khoa,Bác sĩ đa khoa thực tập

Trọng tâm hướng dẫn: viêm tiểu phế quản ở trẻ em (NICE)- Đã lưu [?]

Những gợi ý thực hành dành cho bác sĩ đa khoa (GP) trong hướng dẫn NG9 của NICE, "Viêm tiểu phế quản ở trẻ em: chẩn đoán và điều trị", bao gồm khi nào cần chuyển trẻ ở trường hợp cấp cứu sang nhập viện và những đặc điểm lâm sàng nào là yếu tố tiên đoán quan trọng cho sự suy yếu.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ:

  • Biết cách chẩn đoán trẻ bị viêm tiểu phế quản
  • Biết khi nào cần chuyển trẻ bị viêm tiểu phế quản đến bệnh viện để chăm sóc pha thứ hai
  • Hiểu cách điều trị cho trẻ bị viêm tiểu phế quản
  • Nhận biết các đặc điểm lâm sàng phân biệt chứng viêm tiểu phế quản với hen suyễn.

Các bài "Trọng tâm hướng dẫn" này nhằm giúp bạn cập nhật những thay đổi chính trong hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các mô-đun đi cùng với hướng dẫn, những thay đổi quan trọng nổi bật và những gợi ý thực hành liên quan, cho bạn phép kiểm tra kiến thức của mình khi kết thúc. Chúng không đề cập đến mọi khía cạnh hoặc khuyến nghị trong hướng dẫn và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mô-đun cùng với hướng dẫn đã ban hành.

Viết bởi:

Charles Powell

Bình duyệt bởi:

Paul McNamara

Cập nhật lần cuối

13 Dec 2017

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 0.5 điểm, 0:30 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 0.5 credits or 30 minutes of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
European Accreditation Council for Continuing Medical Education 1 điểm, 1:00 giờ This module is accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists.
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 0.5 điểm, 0:30 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 0.5 điểm, 0:05 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned half an hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 0.5 điểm, 0:05 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 0.5 điểm, 0:30 giờ This Program has been awarded 0.5 CPD Credit Hours by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.25 điểm, 0:30 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 0.5 điểm, 0:05 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned half an hour of credit to this module.
Trọng tâm hướng dẫn: viêm tiểu phế quản ở trẻ em (NICE) Rated -1/5 based on 0 customer reviews