• JIT

1 hour

GPs,GP trainees

Hỏi chuyên gia: bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu- Đã lưu [?]

Bác sĩ Stuart McPherson, một chuyên gia tư vấn về bệnh gan đã đưa ra những lời giải đáp về mặt chuyên môn cho các câu hỏi của bác sĩ đa khoa, bao gồm cách lí giải việc men gan tăng, cách kiểm tra kết quả xét nghiệm chức năng gan bất thường được phát hiện tình cờ, khi nào chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, và cách làm như thế nào để làm giảm nguy cơ tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ:

  • Biết cách giải thích việc men gan tăng và cách kiểm tra các kết quả bất thường
  • Hiểu cách chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và cách nhận biết bệnh nhân mắc bệnh tiến triển
  • Tự tin đưa ra quyết định về việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ
  • Biết các lựa chọn tốt nhất để tiếp tục theo dõi và giám sát bệnh gan nhiễm mỡ, và khi nào cần giới thiệu đến chuyên gia.

Những câu hỏi được giải đáp bởi bác sĩ Stuart McPherson trong mô-đun này là do các bác sĩ đa khoa của BMJ Learning nộp lên.

Người đóng góp:

Stuart McPherson

Bình duyệt bởi:

Jeremy Cobbold

Cập nhật lần cuối

06 Nov 2017

Ngày dịch thuật

08 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 điểm, 1:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 điểm, 1:00 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 điểm, 1:00 giờ This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 điểm, 1:00 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Hỏi chuyên gia: bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu Rated -1/5 based on 0 customer reviews