• JIT

1 hour

GPs,GP trainees

Hỏi chuyên gia: Nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ nhũ nhi và trẻ em- Đã lưu [?]

Bác sĩ nhi chuyên khoa thận Andy Lunn có câu trả lời chuyên môn cho câu hỏi của bác sĩ đa khoa về các thách thức hành nghề thông thường, bao gồm các chỉ định lấy mẫu nước tiểu, ngưỡng chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu, bằng chứng mới nhất về các yếu tố nguy cơ đối với thương tổn thận lâu dài cũng như khi nào cần giới thiệu để được xét nghiệm thêm.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ:

  • Biết được khi nào cần xét nghiệm nhiễm trùng đường tiểu (UTI) ở trẻ nhũ nhi hoặc trẻ nhỏ có các triệu chứng không đặc trưng
  • Cảm thấy tự tin khi quyết định có nên bắt đầu điều trị thuốc kháng sinh ngay lập tức trong khi đợi kết quả nuôi cấy ở trẻ nhũ nhi hay trẻ nhỏ có khả năng nhiễm trùng đường tiết niệu không
  • Biết khi nào an toàn để chỉ định điều trị ở y tế cơ sở và khi nào cần giới thiệu đến bệnh viện
  • Cập nhật bằng chứng mới nhất về trào ngược bàng quang niệu quản (VUR) và các yếu tố nguy cơ khác có khả năng xảy ra đối với thương tổn thận lâu dài và các chỉ định để yêu cầu xét nghiệm thêm.

Người đóng góp:

Andy Lunn

Bình duyệt bởi:

Kjell Tullus

Ngày dịch thuật

01 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 điểm, 1:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 điểm, 1:00 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 điểm, 1:00 giờ This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
University of Health Sciences Lahore 1 điểm, 1:00 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Hỏi chuyên gia: Nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ nhũ nhi và trẻ em Rated 5/5 based on 1 customer reviews