• ELU

1 giờ

Bác sĩ đa khoa,Bác sĩ đa khoa thực tập

Trọng tâm hướng dẫn: chẩn đoán hen suyễn ở người lớn và trẻ em (BTS SIGN) - Đã lưu [?]

Lời khuyên khám chữa bệnh dành cho các bác sĩ đa khoa về các khuyến nghị chẩn đoán từ bản cập nhật 2016 của hướng dẫn về hen suyễn của BTS/SIGN, bao gồm đánh giá bệnh nhân với những triệu chứng gợi ý hen suyễn, chẩn đoán phân biệt cần xem xét, và khi nào bắt đầu thử nghiệm điều trị.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ:

  • Có thể hoàn tất đánh giá lâm sàng theo cấu trúc cho bệnh nhân có các triệu chứng cho thấy có thể bị hen suyễn, nhận biết khả năng của chẩn đoán hen suyễn
  • Nắm được sự khác biệt trong xét nghiệm chẩn đoán cần thiết với những bệnh nhân có khả năng mắc hen suyễn mức độ cao, vừa và thấp
  • Hiểu các ưu điểm và hạn chế của những xét nghiệm hen suyễn khách quan
  • Cân nhắc các chẩn đoán thay thế cho bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp
  • Biết cách bắt đầu, theo dõi, và đánh giá thử nghiệm điều trị ở những bệnh nhân nghi ngờ bị hen suyễn.

Lưu ý: NICE đã công bố hướng dẫn mới NG80 về hen suyễn: chẩn đoán, theo dõi, và kiểm soát bệnh mạn tính vào tháng 11 năm 2017. Chúng tôi đang trong quá trình cập nhật mô-đun này phù hợp với hướng dẫn nhưng xin hãy ghi nhớ rằng phần này chưa được kết hợp các khuyến nghị mới của NICE.

Viết bởi:

 Luke Daines, Mike Thomas

Bình duyệt bởi:

Hilary Pinnock

Cập nhật lần cuối

10 Jan 2017

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1.5 điểm, 1:30 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has assigned and hour and a half of CPD/CME credit to this module.
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 0.5 điểm, 0:30 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 0.5 credits or 30 minutes of learning.
BMJ Learning 1.5 điểm, 1:30 giờ BMJ Learning has assigned one and a half hours of credit to this module.
Karnataka Medical Council 0.5 điểm, 0:30 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Lam Dong Medical College 1.5 điểm, 1:30 giờ Lam Dong Medical College has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1.5 điểm, 1:30 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 0.5 điểm, 0:05 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The University of Conakry 0.5 điểm, 0:30 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Ukrainian Ministry of Health 0.25 điểm, 0:30 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Ukrainian Ministry of Health 0.75 điểm, 1:30 giờ Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Trọng tâm hướng dẫn: chẩn đoán hen suyễn ở người lớn và trẻ em (BTS SIGN) Rated 5/5 based on 1 customer reviews