• ELU

1 hour 30 minutes

Bác sĩ chuyên khoa,Các học viên y khoa

Các biểu hiện bệnh khi nhập viện: sốc- Đã lưu [?]

Mô-đun theo ca bệnh tương tác dành cho các thực tập sinh chuyên ngành nội khoa về nhận biết, đánh giá và điều trị tình trạng cấp cứu này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất mô-đun này, bạn sẽ có kiến thức và tự tin để:

  • Mô tả các nguyên nhân gây sốc
  • Bù dịch nhanh và đánh giá đáp ứng
  • Mô tả các kiểm soát cấp cứu trong sốc
  • Biết cách xây dựng chẩn đoán phân biệt ở bệnh nhân bị sốc
  • Hiểu được khi nào cần xin trợ giúp từ cấp trên.

Người đóng góp:

 Zoe Campbell, Peter Anderson

Bình duyệt bởi:

Kenneth McGrattan

Cập nhật lần cuối

28 Jul 2017

Ngày dịch thuật

11 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1.5 điểm, 1:30 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has assigned and hour and a half of CPD/CME credit to this module.
BMJ Learning 1.5 điểm, 1:30 giờ BMJ Learning has assigned one and a half hours of credit to this module.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Lam Dong Medical College 1.5 điểm, 1:30 giờ Lam Dong Medical College has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1.5 điểm, 1:30 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The University of Conakry 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Ukrainian Ministry of Health 0.75 điểm, 1:30 giờ Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Các biểu hiện bệnh khi nhập viện: sốc Rated 4/5 based on 1 customer reviews