• ELU

30 phút

Bác sĩ tập sự,Các học viên y khoa

Các biểu hiện khi nhập viện: té/ngã- Đã lưu [?]

Một mô-đun tương tác theo ca bệnh dành cho các học viên y hoa về các yếu tố nguy cơ và đánh giá về té/ngã, cũng như các xét nghiệm thăm dò chi tiết hơn, cách giảm đau và kiểm soát các hệ quả.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có kiến thức và tự tin để:

  • Nhớ lại các nguyên nhân gây té/ngã và các yếu tố nguy cơ dẫn đến té/ngã tại môi trường cộng đồng
  • Tiến hành đánh giá bệnh nhân đến bệnh viện sau khi bị té/ngã trong cộng đồng, và đưa ra một chẩn đoán phân biệt
  • Nhận diện các hậu quả của té/ngã
  • Phân biệt giữa ngất và té/ngã
  • Quyết định khi nào cần kiểm tra thêm
  • Bắt đầu một liệu pháp điều trị phù hợp, gồm cả giảm đau
  • Hiểu được các yếu tố nguy cơ gây té/ngã ở bệnh nhân nội trú và các chiến lược có thể được áp dụng để làm giảm những yếu tố đó.

Viết bởi:

 Joanne Pattinson, Opinder Sahota

Bình duyệt bởi:

 Emma Bailey, Jonathan Treml

Cập nhật lần cuối

10 May 2017

Ngày dịch thuật

06 Jun 2019

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Các biểu hiện khi nhập viện: té/ngã Rated 4/5 based on 1 customer reviews