• JIT

1 hour

GPs,GP trainees

Bệnh thận mạn tính: chẩn đoán và điều trị- Đã lưu [?]

Hướng dẫn về bệnh thận mạn tính, bao gồm đánh giá mức lọc cầu thận ước tính thấp, điều trị tăng huyết áp và khám đánh giá định kỳ

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ hiểu về những điều sau đây:

  • Cách thức chẩn đoán và phân loại bệnh thận mạn tính (CKD)
  • Phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính ở các giai đoạn bệnh lý khác nhau
  • Các bước yêu cầu để giảm nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
  • Các chỉ định giới thiệu đi khám chuyên khoa thận
  • Yêu cầu khám theo dõi trong chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính

Viết bởi:

 Paul Cockwell, Julia Arnold

Cập nhật lần cuối

15 Mar 2016

Ngày dịch thuật

24 Mar 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
SBMFC 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that SBMFC recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
SOGIMIG 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Associacao de Obstetricia e Ginecologia de Minas Gerais recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credits or 1 hour of learning.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Bệnh thận mạn tính: chẩn đoán và điều trị Rated 3/5 based on 1 customer reviews