• ELU

1 hour

Foundation doctors,Medical trainees

Xəstəxanaya müraciətlər: ürəkdöyünmə- Arxivləşdirilmiş [?]

Terapiya üzrə təlim iştirakçıları üçün ürəkdöyünmə ilə müraciət etmiş 3 pasiyentin müalicəsinə dair interaktiv modul.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu tamamladıqdan sonra siz aşağıdakıları bilməli və bacarmalısınız:

  • Ürəkdöyünmə ilə müraciət edən pasiyentlərin ən çox rast gəlinən klinik mənzərələrini anlamaq
  • Ürəkdöyünməsi olan pasiyentlərdən vacib məqamlara toxunan və fokuslanmış anamnez toplamaq
  • Ürəkdöyünməsi olan pasiyentlər üçün diferensial diaqnostikanı ifadə etmək
  • 12 aparmalı EKQ və ritm zolaqları əsasında aritmiyalara diaqnoz qoymaq
  • Ürəkdöyünmələri müvafiq qaydada tədqiq etmək
  • Ürəkdöyünmə ilə təzahür edən yayılmış və təxirəsalınmaz vəziyyətlər üçün müalicəyə başlamaq
  • Geniş istifadə olunan anti-aritmik dərmanları daha yaxşı başa düşmək
  • Daha yüksək vəzifəli və/və ya mütəxəssis həmkarları nə zaman cəlb etməyin lazım olduğunu anlamaq

Yazılmışdır:

 Qordon Beq, Muzahir Tayebci

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Kris Plammer

Son olaraq yenilənib

11 Dec 2015

Tərcümə tarixi

02 Mar 2017

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 kredit, 1:00 saat The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
European Accreditation Council for Continuing Medical Education 1 kredit, 1:00 saat This module is accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists.
Karnataka Medical Council 1 kredit, 1:00 saat Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 1 kredit, 1:00 saat This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Pakistan Society of Family Physicians 1 kredit, 1:00 saat The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The University of Conakry 1 kredit, 1:00 saat This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 kredit, 1:00 saat This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 kreditlər, 1:00 saat The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 kredit, 1:00 saat University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Xəstəxanaya müraciətlər: ürəkdöyünmə Rated 5/5 based on 1 customer reviews