• ELU

1 giờ

Bác sĩ chuyên khoa,Các học viên y khoa

Các biểu hiện khi nhập viện: đánh trống ngực- Đã lưu [?]

Một mô-đun tương tác cho các thực tập sinh chuyên ngành nội khoa về việc kiểm soát ba bệnh nhân có biểu hiện đánh trống ngực.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có kiến ​​thức và tự tin để:

  • Hiểu các biểu hiện thường gặp của bệnh nhân bị đánh trống ngực
  • Kiểm tra tiền sử có liên quan và tập trung từ những bệnh nhân bị đánh trống ngực
  • Đưa ra các chẩn đoán phân biệt cho các bệnh nhân bị đánh trống ngực
  • Chẩn đoán chứng loạn nhịp từ 12 đạo trình và chuyển đạo kéo dài trên ECGs
  • Xét nghiệm cho chứng đánh trống ngực một cách thích hợp
  • Điều trị ban đầu cho các tình trạng thông thường và tình trạng khẩn cấp của chứng đánh trống ngực
  • Hiểu thêm về thuốc chống loạn nhịp thường dùng
  • Hiểu khi nào cần hội chẩn các đồng nghiệp có kinh nghiệm và/hoặc các chuyên gia.

Viết bởi:

 Gordon Begg, Muzahir Tayebjee

Bình duyệt bởi:

Chris Plummer

Cập nhật lần cuối

29 Jun 2017

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 điểm, 1:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
European Accreditation Council for Continuing Medical Education 1 điểm, 1:00 giờ This module is accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Pakistan Society of Family Physicians 1 điểm, 1:00 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The University of Conakry 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 điểm, 1:00 giờ This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 điểm, 1:00 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Các biểu hiện khi nhập viện: đánh trống ngực Rated -1/5 based on 0 customer reviews