• ELU

1 giờ

Bác sĩ tập sự,Các học viên y khoa

Các bài thuyết trình của bệnh viện: tổn thương thận cấp tính và bệnh thận mạn tính- Đã lưu [?]

Một mô-đun tương tác theo ca bệnh dành cho các thực tập sinh chuyên ngành nội khoa về cách nhận biết, đánh giá, điều trị và tiên lượng AKI và CKD

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần biết:

  • Hệ thống phân loại giai đoạn và nguyên nhân gây tổn thương thận cấp tính (AKI)
  • Cách xét nghiệm AKI, cách đánh giá cân bằng dịch và khi nào cần tìm kiếm tư vấn của bác sĩ chuyên khoa
  • Tiên lượng khả năng sau khi hồi phục AKI
  • Nguyên nhân và tiên lượng của bệnh thận mạn tính (CKD)
  • Các gợi ý về CKD để quyết định kê đơn
  • Các chỉ định đối với thẩm phân cấp tính và sự khác biệt giữa các hình thức khác nhau của liệu pháp thay thế thận, bao gồm ghép thận.

Viết bởi:

 James Richie, Donal O'Donoghue

Bình duyệt bởi:

Kieran McCafferty

Cập nhật lần cuối

01 Nov 2017

Ngày dịch thuật

08 Aug 2019

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 2 điểm, 2:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has assigned 2 hours of CPD/CME credit to this module.
BMJ Learning 2 điểm, 2:00 giờ BMJ Learning has assigned two hours of credit to this module.
Lam Dong Medical College 2 điểm, 2:00 giờ Lam Dong Medical College has assigned 2 hours of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 2 điểm, 2:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 2 hours of CPD/CME credit to this module.
Ukrainian Ministry of Health 1 điểm, 2:00 giờ Ukrainian Ministry of Health has assigned 2 hours of CPD/CME credit to this module.
Các bài thuyết trình của bệnh viện: tổn thương thận cấp tính và bệnh thận mạn tính Rated -1/5 based on 0 customer reviews