• ELU

30 minutes

Foundation doctors,Medical trainees

Xəstəxana təsviri: anafilaksiya

Daxili tibb praktikantları üçün bu vacib fövqəladə vəziyyətin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və müalicəsinə dair, xəstəlik hadisələrinə əsaslanan modul

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu bitirdikdə siz bunları biləcək və aşağıdakı tədbirləri əminliklər görə biləcəksiniz:

  • Anafilaktik şoku törədən fizioloji pozuntuları müəyyən edəcəksiniz
  • Anafilaktik şokun kliniki təzahürlərini tanıyacaqsınız
  • Anafilaktik şokun səbəblərini təyin edəcəksiniz
  • Kəskin anafilaksiyanın kliniki nəticələrini biləcəksiniz
  • Təcili fiziki qiymətləndirmə apara biləcəksiniz
  • Reanimasiya (adrenalin/epinefrin), oksigen vermə, vedaxili yeritmə, mayelərin verilməsi ilə əlaqədar tədbirləri görə biləcəksiniz.
  • Müvafiq göstəricilərin nəzarətini təşkil edəcəksiniz.
  • İlkin araşdırmalara dair təlimat verəcək, nəticələri izah edəcək və onlara əsasən tədbir görəcəksiniz.

Yazılmışdır:

Elora Mukherjee

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Tariq El-Shanawany

Son olaraq yenilənib

29 Oct 2015

Tərcümə tarixi

18 Oct 2016

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Xəstəxana təsviri: anafilaksiya Rated 4/5 based on 1 customer reviews