• ELU

30 minutes

Foundation doctors,Medical trainees

Các bài thuyết trình của bệnh viện: sốc phản vệ

Mô-đun dựa trên trường hợp bệnh, dành cho các học viên y khoa nội trú về việc công nhận, đánh giá và điều trị của bài trình bày quan trọng và khẩn cấp này

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần có kiến ​​thức và tự tin để:

  • Xác định những rối loạn sinh lý gây ra sốc phản vệ
  • Nhận biết các biểu hiện lâm sàng của sốc phản vệ
  • Những nguyên nhân gây ra sốc phản vệ
  • Nhận biết hậu quả lâm sàng của sốc phản vệ cấp tính
  • Thực hiện ngay đánh giá thể chất
  • Tổ chức thực hiện hồi sức (adrenaline/ epinephrine), oxy, tiếp cận IV, dịch
  • Sắp xếp giám sát các chỉ số liên quan
  • Sắp xếp, diễn giải và thực hiện các điều tra xét nghiệm ban đầu.

Viết bởi:

Elora Mukherjee

Bình duyệt bởi:

Tariq El-Shanawany

Cập nhật lần cuối

29 Oct 2015

Ngày dịch thuật

19 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Các bài thuyết trình của bệnh viện: sốc phản vệ Rated 5/5 based on 1 customer reviews