• ELU

1 hour

Foundation doctors,Medical trainees

Xəstəxana təsviri: qançır və spontan qanaxma

Koaqulopatiyanın səbəbləri, qiymətləndirilməsi, araşdırılması və ilkin müalicəsinə dair tibbi praktikantlar üçün interaktiv, xəstəlik hadisələrinə əsaslanan modul.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu bitirdikdə siz bunları biləcək və aşağıdakı tədbirləri əminliklər görə biləcəksiniz:

  • Yeri, xəstənin yaşı və anamnezdəki məlumatlara əasən asan qançırların müxtəlif növlərini və onların mümkün səbəblərini müəyyən edəcəksiniz.
  • Ehtimal edilən diaqnozdan asılı olaraq öncə hansı tədqiqatların lazım olduğunu qeyd edin və bu tədqiqatların nəticələrini müvafiq olaraq izah edin və onlara uyğun olaraq tədbir görün
  • Koaqulyasiya pozuntularının tez-tez rast gəlinən klinik əlamətlərini müəyyən edin
  • Trombositopeniya ilə əlaqələndirilən qanaxma qanunauyğunluğunu müəyyən edin
  • Təcili araşdırmalara ehtiyac duyulduğu halları müəyyən edin
  • Baş klinisist ilə məsləhətləşərək birinci səviyyəli menecmentə başlayın.

Yazılmışdır:

 Martin Scott, Jecko Thachil

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Gillian Lowe

Son olaraq yenilənib

29 Feb 2016

Tərcümə tarixi

17 Feb 2017

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Xəstəxana təsviri: qançır və spontan qanaxma Rated 5/5 based on 1 customer reviews