• ELU

1 giờ

Bác sĩ chuyên khoa,Các học viên y khoa

Các biểu hiện bệnh khi nhập viện: bầm tím và chảy máu nguyên phát - Đã lưu [?]

Một mô-đun theo ca bệnh tương tác cho các học viên y khoa bao gồm nguyên nhân, đánh giá, điều tra và điều trị ban đầu của rối loạn đông máu.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần có kiến ​​thức và tự tin để:

  • Xác định các loại vết bầm tím dễ dàng và nguyên nhân có thể của chúng, tùy thuộc vào vị trí vết bầm, tuổi của bệnh nhân, và các thông tin chi tiết về tiền sử
  • Chỉ định bước kiểm tra đầu tiên, tùy thuộc vào chẩn đoán có thể đưa ra, và giải thích cũng như tiến hành kiểm tra một cách thích hợp
  • Xác định các biểu hiện lâm sàng phổ biến của rối loạn đông máu
  • Xác định kiểu chảy máu liên quan đến giảm tiểu cầu
  • Xác định nhu cầu cần kiểm tra khẩn cấp
  • Tiến hành biện pháp kiểm soát bước đầu với sự tư vấn của bác sỹ lâm sàng nhiều kinh nghiệm.

Viết bởi:

 Martin Scott, Jecko Thachil

Bình duyệt bởi:

Gillian Lowe

Cập nhật lần cuối

29 Feb 2016

Ngày dịch thuật

11 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Các biểu hiện bệnh khi nhập viện: bầm tím và chảy máu nguyên phát Rated -1/5 based on 0 customer reviews