• ELU

1 hour

Foundation doctors,Medical trainees

Xəstəxanaya müraciətlər: zəhərlənmə- Arxivləşdirilmiş [?]

Terapiya üzrə təlim iştirakçıları üçün zəhərlənmə ilə müraciət edən iki pasiyentin qiymətləndirilməsi və ilkin aparılmasına dair xəstəlik hadisəsi üzərində qurulmuş modul. Modul ilkin qiymətləndirmə, diferensial diaqnostika, ilk reanimasiya tədbirləri və daha sonrakı aparılmanı əhatə edir.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu tamamladıqdan sonra siz aşağıdakıları bilməli və bacarmalısınız:

  • Zəhərlənmənin təbiətini və effektlərini müəyyənləşdirmək üçün tam anamnez toplamaq və müayinə aparmaq
  • Aktivləşdirilmiş kömür və tam bağırsağın irriqasiyası üçün göstərişləri xatırlamaq və internetdə etibarlı məlumatlara (məs., TOXBASE və Zəhərlər barədə Milli İnformasiya Xidməti) uyğun olaraq zəhər üçün spesifik müalicələrə nə vaxt və necə başlamağı bilmək
  • Doza həddini aşmış ağır pasiyenti tanımaq və reanimasiya tədbirlərini aparmaq
  • İlkin tədqiqatları (yəni, biokimyəvi analizlər, arterial qan qazları, qlükoza, elektrokardioqram (EKQ) və dərman səviyyələri) sifariş etmək, şərh etmək və onların əsasında hərəkət etmək.
  • İlk yardım dövründə müvafiq monitorinqi təmin etmək

Yazılmışdır:

 Nikolas Beytman, Emma Morrison

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Hezer Vallis

Son olaraq yenilənib

18 Feb 2016

Tərcümə tarixi

02 Mar 2017

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Xəstəxanaya müraciətlər: zəhərlənmə Rated 4/5 based on 5 customer reviews