• ELU

1 hour

Hospital doctors,Foundation doctors,Medical trainees....

Опис клінічних випадків у лікарняних умовах: отруєння

Модуль ситуаційного навчання (заснованого на аналізі конкретних випадків) для стажерів із внутрішньої медицини щодо обстеження та первинного лікування двох пацієнтів, які звернулися з проявами отруєння. Модуль включає первинне обстеження, диференційну діагностику, негайні реанімаційні заходи та подальше лікування.

Результати навчання

Після завершення цього модуля Ви повинні знати та впевнено виконувати наведене нижче:

  • Складати повний анамнез і проводити обстеження для визначення характеру та наслідків отруєння
  • Пам’ятати показання до застосування активованого вугілля та повного кишкового лаважу, а також знати, коли та як починати лікування з урахуванням специфіки отрути відповідно до інформації з інтернету, яка заслуговує на довіру (наприклад, із бази токсинів TOXBASE® і National Poisons Information Service [Національної токсикологічної інформаційної служби])
  • Розпізнавати хворих у критичному стані від передозування та відповідно реанімувати їх
  • Призначати відповідні початкові діагностичні дослідження, тобто біохімічний аналіз крові, визначення газів артеріальної крові та рівня глюкози, електрокардіограму (ECG) і визначення концентрації лікарського засобу, інтерпретувати результати та діяти відповідним чином
  • Забезпечити відповідний моніторинг у гострому періоді догляду за хворим.

Автори хотіли б подякувати за внесок Nicholas Bateman, який був співавтором першого варіанту цього модуля.

Написано:

 Emma Morrison, Euan Sandilands

Експертна оцінка:

Heather Wallace

Останнє оновлення

12 Jun 2018

Дата перекладу

04 Sep 2018

Акредитація

Акредитор кредит Повідомлення про акредитацію
BMJ Learning 1 кредит, 1:00 година BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Опис клінічних випадків у лікарняних умовах: отруєння Rated 5/5 based on 43 customer reviews