• ELU

1 giờ

Bác sĩ chuyên khoa,Các học viên y khoa

Các biểu hiện khi nhập viện: ngộ độc- Đã lưu [?]

Một mô-đun theo ca bệnh cho các học viên chuyên ngành nội khoa về việc đánh giá và kiểm soát ban đầu đối với hai bệnh nhân có biểu hiện bị ngộ độc. Mô-đun bao gồm đánh giá ban đầu, chẩn đoán phân biệt, hồi sức tức thời, và điều trị chuyên sâu.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có kiến thức và sự tự tin để:

  • Biết khai thác bệnh sử và khám đầy đủ để xác định bản chất và các tác động của việc nhiễm độc
  • Nhớ lại các chỉ định dùng than hoạt tính và rửa toàn bộ ruột, và biết được bắt đầu các biện pháp điều trị cụ thể khi nào và như thế nào theo các thông tin đáng tin cậy trên internet (ví dụ: TOXBASE và Dịch Vụ Thông Tin Độc Chất Quốc Gia)
  • Nhận biết một bệnh nhân ngộ độc nặng và hồi sức theo cách phù hợp
  • Ra y lệnh, diễn giải, và hành động phù hợp dựa vào các kết quả kiểm tra ban đầu, tức là kết quả sinh hóa, khí máu động mạch, glucose, điện tâm đồ (ECG), và nồng độ thuốc
  • Đảm bảo theo dõi phù hợp trong giai đoạn chăm sóc cấp tính.

Viết bởi:

 Nicholas Bateman, Emma Morrison

Bình duyệt bởi:

Heather Wallace

Cập nhật lần cuối

18 Feb 2016

Ngày dịch thuật

11 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Các biểu hiện khi nhập viện: ngộ độc Rated -1/5 based on 0 customer reviews