• ELU

1 hour

Foundation doctors,Medical trainees

Xəstəxanaya gəlişlər: böyüklərdə öskürək

Bu, daxili xəstəliklər üzrə uzmanlıqda oxuyanlar üçün interaktiv, xəstəlik hadisələrinə əsaslanan, ikincili tibb xidmətinə müraciət edən yetkin yaşlı xəstələrdə öskürəyin respirator və qeyri-respirator etiologiyalarını, adekvat diaqnostikası və müalicəsini əhatə edən moduldur.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu başa çatdırdıqdan sonra aşağıdakılar barədə məlumatlarınız olacaq və onları əminliklə yerinə yetirə biləcəksiniz:

  • Kəskin və xroniki öskürəyin fərqləndirilməsi
  • Öskürəyin tez-tez rast gələn respirator etiologiyalarının sadalanması
  • Öskürəyə səbəb olan həyat tərzi və farmakoloji faktorlar
  • Öskürəyin qeyri-respirator etiologiyalarının və anamnezdə belə etiologiyaya ehtimal yaradan aidiyyatı faktorların təyin edilməsi
  • Öskürək qeyd edilən xəstədə müvafiq müayinələrin seçilməsi və nəticələrin şərhi
  • Öskürəyin birinci sıra və simptomatik müalicəsinə başlama

Yazılmışdır:

 Anna Bibby, Nick Maskell

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Omar Usmani

Tərcümə tarixi

25 Apr 2018

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
ASCOFAME 1:00 saat BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 kredit, 1:00 saat ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 kredit, 1:00 saat The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 kredit, 1:00 saat The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 kredit, 1:00 saat Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 kredit, 1:00 saat The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 kredit, 1:00 saat Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 kredit, 1:00 saat Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 kredit, 1:00 saat This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 kreditlər The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Royal Australasian College of Physicians 1:00 saat The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
Swiss Society of General Internal Medicine 1 kredit, 1:00 saat The Swiss Society of General Internal Medicine has accredited BMJ Learning for the purpose of CPD.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 kredit, 1:00 saat RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 kredit, 1:00 saat This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 kreditlər, 1:00 saat The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 kreditlər, 1:00 saat The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Xəstəxanaya gəlişlər: böyüklərdə öskürək Rated 5/5 based on 3 customer reviews