• JIT

1 hour

Hospital doctors,Foundation doctors

Các cấp cứu da liễu: hướng dẫn chẩn đoán và xử trí- Đã lưu [?]

Nhận biết các cấp cứu da liễu quan trọng nhất, hiểu rõ về bệnh học và cách xử trí các tình trạng bệnh.

Kết quả học tập

Khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  • Mô tả các đặc điểm lâm sàng của ba bệnh lý da thường gây ra các cấp cứu da liễu hay gặp nhất:
    • Viêm da đỏ toàn thân
    • Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc
    • Hội chứng bong vảy da do tụ cầu
  • Liệt kê những nguyên nhân thường gặp, và một số nguyên nhân hiếm gặp hơn của các bệnh lý này
  • Giải thích phác thảo bệnh học của ba chứng bệnh này
  • Giải thích cách xét nghiệm và xử trí các bệnh lý này.

Viết bởi:

 Ausama A Atwan,  Faraz M Ali,  Annabel Scott, Maria L Gonzalez....

Cập nhật lần cuối

22 Oct 2013

Ngày dịch thuật

01 Dec 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
SBMFC 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that SBMFC recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
SOGIMIG 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Associacao de Obstetricia e Ginecologia de Minas Gerais recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credits or 1 hour of learning.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
Các cấp cứu da liễu: hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Rated 3/5 based on 1 customer reviews