• ვიდეო
  • JIT

1 hour

GPs,GP trainees

ეპილეფსია: დიაგნოსტიკა და მართვა ჯანდაცვის პირველად რგოლში

ვიდეო-გზამკვლევი ეპილეფსიის მქონე პაციენტის ანამნეზის შეკრების, გამოკვლევებისა და მიმართვის ჩვენებების შესახებ

სწავლების შედეგები

ამ მოდულის დასრულების შემდეგ, უნდა იცოდეთ:

  • როგორ შევკრიბოთ ანამნეზი როცა პაციენტი გულყრის ეპიზოდის შემდეგ მოდის კონსულტაციაზე
  • რომელი გამოკვლევებია რეკომენდებული
  • როდის გავგზავნოთ სპეციალისტთან
  • პირველი რიგის თერაპია ფოკალური და გენერალიზებული ეპილეფსიის დროს
  • ეპილეფსიის სხვადასხვა მკურნალობების მიზნობრივი ეფექტურობა და გვერდითი ეფექტები.

დაწერილია ___-ის მიერ:

Greg Rogers

რეცენზირებულია ___-ის მეირ:

Sofia Eriksson

ბოლო განახლება

14 Apr 2016

თარგმანის თარიღი

11 Apr 2018

აკრედიტაცია

აკრედიტირების ორგანიზაცია კრედიტი აკრედიტირების მტკიცებულება
ASCOFAME 1:00 საათი BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 კრედიტი, 1:00 საათი ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 კრედიტი, 1:00 საათი Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 კრედიტი, 1:00 საათი This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Pakistan Society of Family Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 საათი The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
SOGIMIG 1 კრედიტი, 1:00 საათი This is to state that Associacao de Obstetricia e Ginecologia de Minas Gerais recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credits or 1 hour of learning.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 კრედიტი, 1:00 საათი RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 კრედიტი, 1:00 საათი This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 კრედიტები, 1:00 საათი The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 კრედიტი, 1:00 საათი This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 კრედიტები, 1:00 საათი The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 კრედიტი, 1:00 საათი University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
ეპილეფსია: დიაგნოსტიკა და მართვა ჯანდაცვის პირველად რგოლში Rated -1/5 based on 0 customer reviews