• ELU

1 giờ

Bác sĩ bệnh viện,Bác sĩ tập sự

Kiểm soát dịch cho bệnh nhân bị bệnh cấp tính- Đã lưu [?]

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản trong cân bằng dịch, cách đánh giá tình trạng dịch trong cơ thể, cơ bản về liệu pháp truyền dịch, và cách điều chỉnh cân bằng dịch cho từng bệnh nhân, bao gồm trong giai đoạn cấp tính của bệnh.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất mô-đun này, bạn sẽ biết:

  • Kiến thức sinh lý học cơ bản về cân bằng dịch
  • Cách đánh giá lâm sàng về tình trạng dịch ở bệnh nhân bị bệnh cấp tính
  • Cách đánh giá các bất thường sinh hóa thường gặp ở bệnh nhân bị sốc
  • Khái niệm và test đáp ứng với lượng dịch truyền và các chỉ định và tiến hành test truyền dịch
  • Phân biệt sự khác nhau giữa các dịch truyền tĩnh mạch sử dụng trong điều trị
  • Các phát hiện cơ bản và tác động của các nghiên cứu gần đây có ảnh hưởng đến kiểm soát dịch
  • Kiểm soát các tình trạng bất thường của dịch cơ thể như nào phụ thuộc vào từng cá thể bao gồm các biến chứng khác thí dụ như suy tim .

Viết bởi:

 Graham Woodrow, Stephen Richards

Bình duyệt bởi:

Gautam Kumar

Cập nhật lần cuối

02 Aug 2016

Ngày dịch thuật

23 Mar 2017

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 điểm, 1:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 điểm, 1:00 giờ The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
SBMFC 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that SBMFC recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 điểm, 1:00 giờ This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Universidade de Pernambuco 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Universidade de Pernambuco recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
University of Health Sciences Lahore 1 điểm, 1:00 giờ University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Kiểm soát dịch cho bệnh nhân bị bệnh cấp tính Rated -1/5 based on 0 customer reviews