• EL2

90 minutes

GP trainees,Foundation doctors,Medical trainees....

Xəstəxanada kliniki mənzərələr: qarın boşluğunun yuxarı hissəsində törəmə

Daxili xəstəliklər üzrə ixtisaslaşan, hazırlıq keçən həkimlər üçün qarın boşluğunun yuxarı qismində törəmə və/və ya hepatosplenomeqaliyanın aşkarlanması, diaqnostika və ilkin müalicəsinə dair interaktiv moduldur.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu başa çatdırdıqdan sonra aşağıdakılar barədə məlumatlarınız olacaq və onları əminliklə yerinə yetirə biləcəksiniz:

  • Qarın boşluğunun yuxarı hissəsində törəmə ilə təzahür edən xəstəliklərin obyektiv və subyektiv əlamətlərini təyin etmək
  • Bu xəstəliklərlə bağlı risk faktorlarını bilmək
  • Qarın boşluğunun yuxarı hissəsində törəmə və/və ya hepatosplenomeqaliya zamanı anamnez və fiziki müayinə məlumatları əsasında müvafiq instrumental və laborator müayinələri təyin etmək
  • Ehtimal edilən diaqnoz və əsas differensial diaqnozları təyin etmək üçün kliniki məlumatları şərh etmək
  • Müalicə planı hazırlamaq.

Əməkdaşlar:

 Maria Bashyam,  Kohilan Gananandan, Aymar Postgate

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Stuart McPherson

Son olaraq yenilənib

17 May 2018

Tərcümə tarixi

18 May 2018

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1.5 kreditlər, 1:30 saatlar The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has assigned and hour and a half of CPD/CME credit to this module.
BMJ Learning 1.5 kreditlər, 1:30 saatlar BMJ Learning has assigned one and a half hours of credit to this module.
Lam Dong Medical College 1.5 kreditlər, 1:30 saatlar Lam Dong Medical College has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1.5 kreditlər, 1:30 saatlar The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Ukrainian Ministry of Health 0.75 kreditlər, 1:30 saatlar Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour and 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Xəstəxanada kliniki mənzərələr: qarın boşluğunun yuxarı hissəsində törəmə Rated -1/5 based on 0 customer reviews