• JIT

1 hour

GPs,GP trainees

Các bất thường ở móng: các xét nghiệm hình ảnh chẩn đoán- Đã lưu [?]

Tìm hiểu cách nhận biết và xét nghiệm phạm vi rối loạn móng, cách chọn liệu pháp điều trị tốt nhất.

Kết quả học tập

Mô-đun này sẽ giúp bạn:

  • Nhận biết phạm vi rối loạn móng
  • Xét nghiệm rối loạn móng cho bệnh nhân của bạn
  • Chọn liệu pháp điều trị tốt nhất
  • Biết được khi nào cần chuyển bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa (ví dụ khả năng có ung thư tế bào hắc tố).

Viết bởi:

 Nilton Di Chiacchio, George Millington

Cập nhật lần cuối

30 Sep 2015

Ngày dịch thuật

09 Aug 2018

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 1:00 giờ BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 điểm, 1:00 giờ ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 điểm, 1:00 giờ The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 điểm, 1:00 giờ Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 điểm, 1:00 giờ The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 điểm, 1:00 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Oman Medical Specialty Board 0.5 điểm The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Royal Australasian College of Physicians 1:00 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
SBMFC 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that SBMFC recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
SOGIMIG 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Associacao de Obstetricia e Ginecologia de Minas Gerais recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credits or 1 hour of learning.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 điểm, 1:00 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 điểm, 1:00 giờ The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
Universidade de Pernambuco 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Universidade de Pernambuco recognizes BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing educational development. Healthcare professionals and students can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
Các bất thường ở móng: các xét nghiệm hình ảnh chẩn đoán Rated 5/5 based on 1 customer reviews