• ELU

1 hour

GPs,GP trainees

Kliniki göstəricilər: Osteoporoz: birincili tibb xidmətində profilaktika və müalicə

Kövrəklik sınıqlarının ilkin və müalicəvi profilaktikasına dair son məlumatları və ümumi terapevtlər üçün onların praktikanı dəyişdirə biləcək nəticələrindən xəbərdar olun.

Öyrənmə nəticələri

Bu modulu başa çatdırdıqdan sonra aşağıdakıları bilməlisiniz:

  • Sümüklərin kövrəklik sınıqlarında sınıq riskinin qiymətləndirilməsi, DXA analizi və sümükqoruyucu müalicənin təyin edilməsinin əhəmiyyətini
  • Kalsium əlavələrinin verilməsi ilə bağlı son zamanlarda yaranmış narahatlıq doğuran fikirlər fonunda osteoporozlu xəstədə vitamin D və kalsiumun normada olmasının təmin edilməsini
  • Sümükqoruyucu dərman preparatları təyin olunan xəstədə "dərmansız müddət"in hansı vaxtlarda nəzərdən keçirilməsini
  • Stronsium-ranelat və denosumabın təyininə dair ən son təlimatları
  • Bədxassəli patologiyada hormon blokadaedici müalicə alan xəstələrdə sümük sağlamlığının qorunmasını.

Bu modulda aşağıdakı tərif və abbreviaturalar istifadə edilir:

  • SMS: Sümüyün mineral sıxlığı
  • DXA: İkiqat enerjili rentgen şüası absorbsiometriyası
  • Kövrəklik sınığı Xəstənin öz boyu hündürlüyündən və ya ondan alçaq nəsafədən yıxılması nəticəsində baş verən sınıq
  • NICE: Milli Səhiyyə və Tibb Xidmətinin Keyfiyyətli Təşkili İnstitutu
  • SIGN: Şotlandiya Kollegiyalararası Təlimatlar Şəbəkəsi.

Əməkdaşlar:

Sally Hope

Mütəxəssis tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir:

Alison Black

Tərcümə tarixi

22 Dec 2017

Akkreditasiya

Akkreditor kredit Akkreditasiya bildirişi
ASCOFAME 1:00 saat BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 kredit, 1:00 saat ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 kredit, 1:00 saat The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 kredit, 1:00 saat The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 kredit, 1:00 saat Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 kredit, 1:00 saat BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 kredit, 1:00 saat The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Karnataka Medical Council 1 kredit, 1:00 saat Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 kredit, 1:00 saat Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 1 kredit, 1:00 saat This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Oman Medical Specialty Board 0.5 kreditlər The Oman Medical Specialty Board accredits this module for 0.5 credit points under Category II
Pakistan Society of Family Physicians 1 kredit, 1:00 saat The Pakistan Society of Family Physicians has assigned 1 hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 saat The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
Swiss Society of General Internal Medicine 1 kredit, 1:00 saat The Swiss Society of General Internal Medicine has accredited BMJ Learning for the purpose of CPD.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 1 kredit, 1:00 saat The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 1 credit unit per 1 hour (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 kredit, 1:00 saat RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 1 kredit, 1:00 saat This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 kreditlər, 1:00 saat The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
UAE Ministry of Health and Prevention 1 kredit, 1:00 saat This Program has been awarded 1 CPD Credit Hour by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 kreditlər, 1:00 saat The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 1 kredit, 1:00 saat University of Health Sciences Lahore has assigned 1 hour of credit to this module.
Kliniki göstəricilər: Osteoporoz: birincili tibb xidmətində profilaktika və müalicə Rated 5/5 based on 4 customer reviews