• ვიდეო
  • JIT

30 minutes

GPs,GP trainees,Foundation doctors....

ფიზიკური აქტივობის სარგებლობა ჯანმრთელობისათვის: რესპირატორული დაავადებები

ამ მოდულში განხილულია ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობა და ეფექტიანობა რესპირატორული დაავადებების პრევენციისა და, ასევე, მის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. გარდა ამისა, მოიცავს რეკომენდაციებს პაციენტებისათვის, მულტიმედია ვიდეოსთან ერთად.

სწავლების შედეგები

ამ მოდულის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა იცოდეთ:

  • როგორ შეიძლება ფიზიკური აქტივობით ხელი შევუწყოთ რესპირატორული დაავადებების პრევენციას
  • რამდენად მნიშვნელოვანია რესპირატორული დაავადების მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური აქტივობა
  • როგორ გავუწიოთ რესპირატორული დაავადების მქონე პაციენტს რეკომენდაცია ფიზიკური აქტივობის შესახებ

ავტორები:

უილიამ ბერდი

რეცენზირებულია ___-ის მეირ:

რიკი შამჯი

ბოლო განახლება

08 Nov 2016

თარგმანის თარიღი

11 Apr 2018

აკრედიტაცია

აკრედიტირების ორგანიზაცია კრედიტი აკრედიტირების მტკიცებულება
ASCOFAME 0:30 საათები BMJ Learning has assigned half an hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Austrian Academy of Physicians 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 0.5 credits or 30 minutes of learning.
BMJ Learning 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bhutan Medical and Health Council 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Karnataka Medical Council 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim 30 minutes or 0.5 credit per half an hour of learning completed.
Lam Dong Medical College 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
Pakistan Society of Family Physicians 0.5 კრედიტები, 0:05 საათები The Pakistan Society of Family Physicians has assigned half an hour of credit to this module.
Royal Australasian College of Physicians 0:30 საათები The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 0.5 კრედიტები, 0:05 საათები The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
The Ministry of Public Health in Qatar 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning, calculated as 0.5 credits unit per 0.5 hours (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
The University of Conakry 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები This is to state that the University of Conakry recognizes BMJ Learning resources as being accredited for the purposes of continuing professional development in Guinea. Doctors can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ.
UAE Ministry of Health and Prevention 0.5 კრედიტები, 0:30 საათები This Program has been awarded 0.5 CPD Credit Hours by the UAE Ministry of Health and Prevention.
Ukrainian Ministry of Health 0.25 კრედიტები, 0:30 საათები The Ukrainian Ministry of Health has assigned 30 minutes of CPD/CME credit to this module.
University of Health Sciences Lahore 0.5 კრედიტები, 0:05 საათები University of Health Sciences Lahore has assigned half an hour of credit to this module.
ფიზიკური აქტივობის სარგებლობა ჯანმრთელობისათვის: რესპირატორული დაავადებები Rated -1/5 based on 0 customer reviews