• EL2

1 hour

Hospital doctors,Medical trainees

Thiết bị bảo hộ cá nhân và cách ly đối với các bệnh truyền nhiễm gây hậu quả nặng

Tìm hiểu nguyên tắc quản lý điều trị các bệnh truyền nhiễm gây hậu quả nặng như Ebola từ các chuyên gia của đơn vị cách ly mức độ cao tại Vương quốc Anh.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, quý vị cần biết:

  • Các đặc điểm để xác định một căn bệnh truyền nhiễm gây hậu quả nặng (HCID)
  • Các nguyên tắc để quản lý bệnh nhân mắc HCID
  • Các nguyên tắc để phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm đối với các bệnh nhân mắc HCID

Người đóng góp:

 Stephen Mepham,  Breda Athan, Oliver Carpenter

Bình duyệt bởi:

 Allison Sykes, Matthias Schmid

Ngày Xem xét Hiệu đính

05 Sep 2019

Ngày dịch thuật

23 Sep 2019

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
Azerbaijan: The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic 1 điểm, 1:00 giờ The Scientific-Medical Council of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic has formally accredited all BMJ Learning modules for medical doctor`s continuous professional development. Completion of one module is considered as the equivalent of 1 credit or 1 hour of learning.
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Karnataka Medical Council 1 điểm, 1:00 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Lam Dong Medical College 1 điểm, 1:00 giờ This is to state that Lam Dong Medical College recognises BMJ Learning as being accredited for the purposes of continuing professional development in Vietnam. Healthcare professionals and doctors can claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning.
The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia 1 điểm, 1:00 giờ The Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Health, Labour and Social Affairs of Georgia has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Ukrainian Ministry of Health 0.5 điểm, 1:00 giờ The Ukrainian Ministry of Health has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module.
Thiết bị bảo hộ cá nhân và cách ly đối với các bệnh truyền nhiễm gây hậu quả nặng Rated -1/5 based on 0 customer reviews