• ELU

10 minutes

Foundation doctors,Medical Students

Mẹo nhanh: Nhiễm vi khuẩn Gram âm- Đã lưu [?]

Tiến sĩ Jonathan Folb sẽ hướng dẫn bạn về những loại vi khuẩn Gram âm kháng-kháng sinh; những bệnh nhiễm trùng do các loại vi khuẩn này gây ra; và những gì các bác sỹ cơ sở có thể làm để điều trị và giúp ngăn ngừa các loại nhiễm trùng này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất mô-đun này, bạn cần biết:

  • Vi khuẩn Gram âm kháng thuốc kháng sinh là gì và chúng gây ra các bệnh nhiễm khuẩn gì
  • Bạn có thể làm gì để ngăn ngừa các bệnh nhiễm khuẩn này
  • Khi nào cần xin thêm tư vấn từ một chuyên gia vi sinh học.

Viết bởi:

Biên tập viên lâm sàng BMJ Learning

Người đóng góp:

Jonathan Folb

Bình duyệt bởi:

Andrew Berrington

Cập nhật lần cuối

20 Oct 2015

Ngày dịch thuật

01 Apr 2019

Chứng nhận

Người chứng nhận điểm Tuyên bố chứng nhận
ASCOFAME 0:10 giờ BMJ Learning has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Austrian Academy of Physicians 0:10 giờ BMJ Learning modules have been certified for DFP Punkte. DFP Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 điểm, 1:00 giờ BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Karnataka Medical Council 0:10 giờ Karnataka Medical Council (KMC) has assigned 10 minutes of CPD/CME credit to this module.
Kuwait Institute for Medical Specialization 0:10 giờ Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim 10 minutes credit of learning completed
Royal Australasian College of Physicians 0:10 giờ The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Ministry of Public Health in Qatar 0:10 giờ The Ministry of Public Health in Qatar represented by the Accreditation Department of the Qatar Council for Health Practitioners recognizes the continuous medical education (CME)/continuing professional development (CPD) modules provided through BMJ Learning as Category II self-directed learning activities in the State of Qatar. Healthcare professionals in Qatar can thus claim continuing professional development credits for their activity on BMJ Learning. Completion of one learning module is considered to be the equivalent of 10 minutes of CPD learning (Organization Code OP-02).
The Royal New Zealand College of General Practitioners 0:10 giờ RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Mẹo nhanh: Nhiễm vi khuẩn Gram âm Rated 4/5 based on 5 customer reviews