• ვიდეო
  • ICH

1 hour

Hospital doctors,Foundation doctors,Medical trainees....

ტუბერკულოზი: NICE მიერ შემუშავებული გაიდლაინების რეალიზება პრაქტიკაში

2016 წლის NICE - ის გაიდლაინის განახლება მეორეულ ჯანდაცვაში მომუშავე ექიმებისათვის

სწავლების შედეგები

ამ მოდულის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა შეძლოთ:

  • ტუბერკულოზის მქონე პაციენტთა დიაგნოსტირება
  • ტუბერკულოზის მქონე პაციენტთა მართვა
  • განსაზღვროთ რომელ პაციენტში ჩატარდეს ტუბერკულოზის სკრინინგი
  • იცოდეთ ტუბერკულოზის პრევენციის ყველაზე ეფექტური მეთოდები.

დაწერილია ___-ის მიერ:

სასწავლო BMJ NICE-თან ერთად

რეცენზირებულია ___-ის მეირ:

Michael Brown

ბოლო განახლება

22 Feb 2016

თარგმანის თარიღი

20 Apr 2018

აკრედიტაცია

აკრედიტირების ორგანიზაცია კრედიტი აკრედიტირების მტკიცებულება
ASCOFAME 1:00 საათი BMJ Learning has assigned 1 hour of CPD/CME credit to this module. BMJ Learning modules are being certified for ASCOFAME VIRTUAL (Colombia).
Australian College of Nursing 1 კრედიტი, 1:00 საათი ACN 3LP participants can claim 1 CNE point per hour of active learning for modules that are directly related to their area of nursing practice (no limit).
Austrian Academy of Physicians 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning modules have been certified for DFT Punkte. DFT Punkte are accepted in Austria
BMJ Learning 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning has assigned one hour of credit to this module
Bahrain Defence Force Hospital 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Bahrain Defence Force Military Hospital represented by the Ministry of Defence Bahrain recognises BMJ Learning as being accredited for the purpose of continuous medical education (CME)/continuous professional development (CPD) in BDF. Healthcare professionals can thus claim continuous professional development credits for their activity in BMJ Learning. Completion of one module is considered the equivalent of one credit or one hour of learning.
Bhutan Medical and Health Council 1 კრედიტი, 1:00 საათი Bhutan Medical and Health Council has formally accredited all BMJ Learning online modules for continuous professional development. Bhutan Medical and Health Council will accept the CME credit provided by BMJ Learning to any registered members of Bhutan Medical and Health Council for renewal of their registration.
Dubai Health Authority 1 კრედიტი, 1:00 საათი BMJ Learning is approved as a CME resource by the Dubai Health Authority (accreditation number 0013/18)
Iraqi Ministry of Health 1 კრედიტი, 1:00 საათი The Iraq Ministry of Health has accredited BMJ Learning for the purposes of CME. One module is the equivalent of one hour or one credit point.
Kuwait Institute for Medical Specialization 1 კრედიტი, 1:00 საათი Kuwait Institute for Medical Specialization (KIMS) of the Ministry of Health, State of Kuwait is the authority responsible for organising all aspects of postgraduate training of medical practitioners and other health professionals in Kuwait. Users within Kuwait can claim one hour or one credit per hour of learning completed.
Royal Australasian College of Physicians 1:00 საათი The RACP does not accredit CPD activities, but MyCPD Program guidelines state that fellows can claim a maximum of 50 credits per year for online learning under 'Category 6 - Other Learning Activities'.
The Royal New Zealand College of General Practitioners 1 კრედიტი, 1:00 საათი RNZCGP endorses the British Medical Journal online CME programmes
Trinidad and Tobago Medical Association 0.5 კრედიტები, 1:00 საათი The Trinidad and Tobago Medical Association has accredited BMJ Learning. One module equates to 0.5 credits.
ტუბერკულოზი: NICE მიერ შემუშავებული გაიდლაინების რეალიზება პრაქტიკაში Rated -1/5 based on 0 customer reviews